Política de privacitat i avis legal

Condicions generals d’ús

  1. La informació que pots trobar a patinatgeandorra.com està dirigida a qualsevol persona, en especial als amants del patinatge artístic. Des d’aquesta web, el Club de Patinatge d’Andorra vol impulsar la pràctica del Patinatge Artístic al Principat d’Andorra.
  2. La informació exposada en aquest lloc web està a lliure disposició dels usuaris que accedeixen de manera particular i individual sense cap cost addicional. Queda expressament prohibida la comercialització dels drets d’accés a aquesta web.
  3. La copia o reproducció de la informació publicada mitjançant qualsevol suport electrònic (pàgines web, bases de dades o publicacions electròniques) que permeti la redifusió de qualsevol informació publica en aquest lloc web a múltiples usuaris està expressament prohibida. El Club de Patinatge Artístic d’Andorra posa el màxim interès en la exactitud i actualització de la informació publicada en aquest lloc web, no obstant, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa.
  4. El propietari no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que pugui derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.
  5. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites, nocives o que puguin causar qualsevol tipus de problema o perjudici o impedir el normal funcionament del blog.
  6. Com a usuari t’has de comprometre a no dur a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge i els drets del Club o de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar patinatgeandorra.com impedint de qualsevol forma que es pugui utilitzar la web de forma normal.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Denominació social: Club de Patinatge Artístic d’Andorra

NRT: U-800591-N

Registre de comerç:

Domicili social:

Adreça de correu electrònic: patinatge.andorra@hotmail.com

Enllaços (links) a altres planes web

El Club de Patinatge inclou dins dels seus continguts enllaços a lloc que pertanyen i/o estan gestionats per tercers amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació disponible mitjançant Internet.

El propietari no assumeix cap responsabilitat derivada de la existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix. 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre no es sol·licita la seva supressió, i, en tot cas, durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, tret que s’expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem que la base legal per al tractament de les vostres dades es troba a l’article 6 de la Llei qualificada de Protecció de Dades Personals 29/2021 del 28 d’octubre.

Quins principis aplicarem a la teva informació personal?

El tractament de la teva informació personal es durà a terme de forma lícita, legal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Així, d’acord al principi de licitud, lleialtat i transparència sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per qualsevol finalitat específica que t’informarem prèviament amb absoluta transparència; d’acord al principi de minimització de dades, només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació a la finalitat per la que les necessitem i sempre seran els mínims possible; d’acord al principi de limitació del termini de conservació, les dades personals que ens facilitis es conservaran mentre duri la teva relació amb patinatgeandorra.com i no més temps del necessari per la finalitat del tractament i, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent i, en el cas de subscripcions eliminarem de les nostres llistes aquells registres inactius durant un temps considerable; d’acord al principi d’integritat i confidencialitat, les teves dades seran tractades de tal forma que es garanteixi una seguretat adient de les dades personals i et garanteixi la seva confidencialitat. Has de saber que prenem totes les mesures necessàries per evitar que tercers accedeixin de forma no autoritzada o facin un ús indegut de les dades dels nostres usuaris.

Quan recollirem les teves dades personals en aquesta web?

Recollirem les teves dades personals quan et posis en contacte amb el Club de Patinatge mitjançant el formulari de contacte o enviant-nos un correu electrònic, on les dades requerides són el teu nom i correu electrònic.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

La finalitat del tractament de les dades personals que hagis facilitat al Club de Patinatge mitjançant qualsevol dels formularis de contacte o subscripció, serà gestionada per poder contactar amb tu, subscriure’t a aquesta web o comentar entrades del mateix. Si no ens facilites les dades personals que et demanem en els diferents formularis, no podrem dur a terme les sol·licituds que ens demanis.

Has de saber que quan et connectes al present web, per exemple, comentant un post, estàs facilitant informació de caràcter personal de la que es responsable el propietari. A més de la informació personal facilitada intencionadament com el nom, adreça de correu electrònic i altres, pots estar facilitant informació com l’adreça IP del teu ordinador. Al facilitar l’esmentada informació, tu com usuari dones el teu consentiment per a que la teva informació sigui recopilada, gestionada i emmagatzemada per patinatgeandorra.com d’acord al seu Avís Legal i Política de Privacitat.

Finalitat del formulari de contacte: posar-te en contacte amb el Club de Patinatge per realitzar qualsevol consulta relacionada amb l’àmbit d’aplicació del present web.

Finalitat del formulari de subscripció: donar-te d’alta com a soci o patinador/a del club.

Quines mesures es fan servir per garantir la protecció de les dades personals?

El Club de Patinatge fa servir mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

A quins destinataris comunicarem les teves dades?

El Club de Patinatge només té previst realitzar la cessió o transferència a tercers de la informació personal que tingui en els seus sistemes de tractament als clubs que pertanyen a la Federació de Patinatge i únicament per les finalitats establertes entre Federació i Clubs. Així mateix el Club de Patinatge podrà realitzar la cessió o transferència de dades als organismes de Federacions de Patinatge Mundials, Europeus i d’altres països sempre que sigui necessari pel correcte desenvolupament d’un torneig o esdeveniments de caire esportiu com per exemple tecnificacions conjuntes entre països. Salvat les excepcions indicades anteriorment, el Club de Patinatge no realitzarà cap cessió ni transferència a tercers salvat en aquells casos en que ho autoritzis expressament o que vingui exigit per una llei. En aquest cas, el Club de Patinatge es compromet a comunicar prèviament a tots els usuaris la identitat de l’entitat a la que cedirem les teves dades, així com la finalitat que motivi la mateixa, per obtenir el teu consentiment.

Les teves dades personals no seran objecte de transferència internacional a tercers països que no comptin amb un nivell adequat de protecció.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Com usuari de patinatgeandorra.com tens el dret a accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació d’aquelles que consideris inexactes o, en el seu cas, podràs sol·licitar la seva supressió quan així ho consideris. Podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, podràs oposar-te al tractament de les teves dades, en aquest cas, patinatgeandorra.com deixarà de tractar les mateixes, salvat per motius legítims o per motius de defensa davant possibles reclamacions.

Per exercir els esmentats drets, podràs posar-te en contacte amb el propietari a la següent adreça: patinatge.andorra@hotmail.com.

Així mateix, podràs acudir a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) https://www.apda.ad)  per obtenir informació addicional sobre els teus drets i/o per presentar una reclamació quan no haguem atès degudament els mateixos.

El Club de Patinatge es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat i Avís Legal conforme a les modificacions normatives que s’esdevinguin, així com les línies doctrinals marcades per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Tot el qual, serà degudament modificat en el present web amb l’objecte d’informar del mateix a tots els usuaris registrats.

Per últim, el propietari tractarà la teva informació personal amb total confidencialitat, no destinant la mateixa a finalitats distintes a les descrites en el contingut del present comunicat sense sol·licitar prèviament el teu consentiment.